Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hotline: 0932 080 820
Sáng lấp lánh
Tuyển dụng
Nhân viên KCS ( Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm)

Nhân viên KCS ( Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm)

Date post: 19/10/2017 09:10 AM

- Kiểm tra nguyên liệu trước khi nhập kho, nhập xưởng. - Kiểm tra việc hút nhựa của công nhân công nghệ. - Kiểm tra...
zalo