CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV MINH ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV MINH ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV MINH ANH

Hotline: 0932 080 820
Sáng lấp lánh
Nghiên cứu và phát triển
 

Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm được đầu tư nhiều máy đo đạc hiện đại để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng sản phẩm tốt nhất trong và sau khi sản xuất.

 

 

 

 

Ngoài ra chúng tôi còn liên kết với nhiều trung tâm khác như : Quacert & các phòng thì nghiệm các trường đại học và các phòng thí nghiệm nước ngoài để kiểm tra một số chỉ tiêu đặc biệt (nếu cần)

 
Các bài khác
zalo