Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hotline: (+84) 932 080 820
Sáng lấp lánh
Tuyển dụng
Trưởng phòng kỹ thuật

Trưởng phòng kỹ thuật

Date post: 19/10/2017 09:10 AM

Mô tả công việc: 1. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, BGĐ hoặc nhu cầu thị trường. 2. Kiểm...
Nhân viên KCS ( Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm)

Nhân viên KCS ( Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm)

Date post: 19/10/2017 09:10 AM

- Kiểm tra nguyên liệu trước khi nhập kho, nhập xưởng. - Kiểm tra việc hút nhựa của công nhân công nghệ. - Kiểm tra...